Ulaşım

Havran Balıkesir’ e 80 km, Çanakkale’ ye 144 km, İzmir’e 200 km uzaklıktadır. Deniz ve Hava ulaşımını Edremit üzerinden sağlayan Havranın hava alanına uzaklığı 5 km olup en yakın Demiryolu istasyonu Balıkesir’dedir. İlçemizin Balıkesir ve diğer ilçelere bağlantı yolları asfalttır. Mahallelerimizin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında toplam yol ağı 139,50 Km olup, 106,50 Km asfalt, 27,50 Km si Stabilize yoldur. Kalabak Hanlar yolunun toplam 14 km sinin 9 kmsi birinci kat sathi kaplamaya hazır olduğu 5 kmsinin ham yol olduğu bu yolun turizm amaçlı şekilde kullanılmasından kaynaklı yapılacak ilk asfalt programına alınması uygun görülmektedir.

 

İlçede toplam 6000 adet sabit telefon abonesi bulunmaktadır. İlçemiz ve köylerinin tamamı ülkemizdeki tüm GSM operatörlerinden en az birinin kapsamı alanındadır.

 

İlçemiz, yer altı kaynakları ve maden potansiyeli bakımından ülkemizin önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. Demir, Bakır ve Altın madenlerinin halen çıkarıldığı zengin ve önemli yataklara sahiptir. Eğmir Köyü civarında bol miktarda demir cevheri, Tepeoba Köyünde önemli ölçüde bakır madeni, Küçükdere Köyünde de zengin altın madeni ile kireç yatakları ve taş ocakları bulunmaktadır.