Havran Hakkında

Havran Hakkında

Havran Adının Kökeni

Havran Osmanlı dönemi kaynaklarında “Haran Eli”, “Franeli” veya “Viraneli” şeklinde geçmektedir. Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’un askerleri Şah Nureddin Komutasında Balıkesir ve Edremit taraflarını, özellikle Havran’ı tahrip etmiş, buyüzden şehre “Viraneli” adı verilmiştir. Bir başka görüşe göre kasaba “eski bir şehrin kalıntıları üzerine kurulduğu için bu isim verilmiştir” denilmektedir. “Havran” isminin anlamı “Dönmek, eksilmek, su çalkalanmak, yıkamak ve beyazlatmak” anlamındadır.

OSMANLI DEVLETİ YÖNETİMİNDE HAVRAN

Karesi ve Aclan Beylerin ölümünden sonra beyliğin başına Demirhan Bey Geçmiştir. Karesi halkının yönetiminden hoşnut olmadığı Demirhan Bey, Berguama kalesi önünde kardeşi Dursun Bey’in ölümüne sebep olunca, Karesi toprakları Osmanlı Devleti’ne katıldı.(1345) Osmanlı Devleti döneminde Timur ile Yıldırım Bayezit arasında cereyan eden Ankara Savaşı(1402) Balıkesir bölgesi ile birlikte Havran ve çevresini de etkilemiştir.

Timur’un askerleri Balıkesir ve Çevresini yağma ve talan etmişler, halkı çok zor durumlara düşürmüşlerdir. Timur’un bu istilası sırasında Şeyh Nurettin komutasında Havran bölgesine gönderilen kuvvetler en fazla Havran’a zarar verdilir. Bu yüzden Havran’a “Viraneli” denilmeye başlanmış bazı kayıtlarda da “Harraneli” dendiği görülmüştür. Bu dönemde Havran “Havran-ı Kebir” ve “Havran-ı Sagir” adlarıyla iki köyden meydana geliyordu. Bu köyler Havran Çayı tarafından ikiye bölünmüştü.

Havran Hakkında
Havran Hakkında 1
Havran Hakkında 2