İşyeri Ruhsat İşlemleri

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Oda Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır)
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • Sağlık raporu
 • İtfaiye görüşü
 • 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şirket Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Odası Kaydı
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır)
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • İtfaiye görüşü
 • 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Oda Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır)
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • Sağlık raporu
 • İtfaiye görüşü
 • Ustalık belgesi
 • 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şahış Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Oda Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır)
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • Sağlık raporu
 • İtfaiye görüşü
 • Ustalık belgesi
 • 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Şirket Ruhsatları için Gerekli Olan Evraklar

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Odası Kaydı
 • İmza Sirküsü
 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Çalışan Personel ( varsa) kimlik ve ikametgah belgesi
 • Borcu Yoktur Yazısı (Tahsilat Veznesinden alınacaktır)
 • İlan Reklam ve ÇTV Beyanı
 • Etüt Proje Müdürlüğünden Güncel adres bilgisi yazısı
 • Emlak Servisinden Beyan Görüntülemesi
 • İtfaiye görüşü
 • 2 adet Föy ve Mavi Dosya

Canlı Müzik Ruhsatı almak isteyen işyeri; Özel laboratuvara müracaat ederek rapor hazırlanmaktadır. Rapor hazırlandıktan sonra bir dilekçe ile birlikte belediyemize müracaat edilmektedir. Müracaat sonrası Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na görüş için yazı yazılmakta olup, gelen cevaba istinaden Canlı Müzik izin belgesi düzenlenmektedir.