2019 Yılı Emlak Vergisi

2019 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergileri 1’nci taksitlerinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2019’dur.

Mükelleflerimizin ödemelerini, mesai saatleri içerisinde belediyemiz veznesinden veya www.havran.bel.tr                    e-belediyecilik uygulaması üzerinden yapabilirler.

İlan olunur.