HAVRAN BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ İHALE İLAN İNSAN KAYNAKALARI


destek-birimi 13 Mart, 2018 - 15:01
Tarih:: 
Salı, 13 Mart, 2018 - 15:00

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;
Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin 
(BİT) Belediye İktisadi Teşekküllerine geçirilmek üzere Sınava girmeye Hak kazanan
Personel Bilgileri

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin (BİT) Belediye İktisadi Teşekküllerine geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde, Tespit Komisyonu tarafından yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen personelin sınav tarihleri aşağıda gösterilmiştir.
İlan olunur. 07.03.2018